VỚI ĐÀ LẠT
TÔI MÃI LÀ NGƯỜI LỮ KHÁCH


Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Nhạc: MỘC THIÊNG
Trình bày: CA SĨ HOÀI UYÊN 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình