Yêu Người Ngóng Núi

Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc & Thể hiện ca khúc: Nguyễn Đình Phương Liêu


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình