Dạ Khúc

Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Nhạc: Nguyễn Ngọc Linh
Trình bày: Đinh Việt Hùng


  
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Nữu