Trước Lúc Chia Xa

Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Nhạc: Nguyễn Ngọc Cẩn


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Nữu