Biền Biệt Bóng Trăng Tan


       Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Minh Nữu
    Tiếng hát:Phương Duy
  

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng