Em Bước Xuống Chùa

Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Hoàn Nguyên
Ca sĩ: Dương Thái Dũng
Hòa âm:Dương Khắc Linh 


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng