NGUYỄN QUYẾT THẮNG

 

Hát Cho Đôi Chim Uyên


- Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
-Lời: Đoàn Văn Khánh
-Tiếng hát: Bạch Thảo & Kim Tuấn 


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng