Ô Mai Ngày Xưa 

Tiếng hát: Dương Thái Dũng
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng