Suốt Đời Lang Thang

Nhạc : Nguyễn Quyết Thắng
Thơ : Đoàn Văn Khánh


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng