Trâu Về

Thơ: Lý Thảo Yên
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát & hòa âm: ca sĩ JB Thanh Hưng


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng