Vắt Tay Lên Trán

Ca Khúc : Nguyễn Quyết Thắng
Trình bày : Diễm Chi

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Quyết Thắng