Anh Đi Cùng Em Nhé

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: NS Nguyễn Văn Thơ
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)