Bây Giờ

Thơ: Phong Tâm

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Tiếng hát: Nguyên Trường 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)