Bên Dòng Sông Mơ

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Tiếng hát: Bạch Lan

 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)