Biết Người Còn Nhớ Hay Quên

 Thơ: Tuyền Linh
              Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

   Ca Sĩ: Quỳnh Lan


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)