BLOUSE TRẮNG EM MANG

Thơ: NGUYỄN CHƠN VIỄN
Nhạc: NGUYỄN VĂN THƠ
Ca sĩ: PHAN TOÀN


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)