Chiều Sài Gòn

Thơ & Thực hiện: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa âm: Tuyền Linh
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)