Cõi Tình

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ
              (Tuyền Linh)

Trình bày: Kim Khánh


 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)