Cõi Tình

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Kim Khánh

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)