Đà Nẵng 
Phố Xưa Vẫn Đó! Em Mô?


Nhạc & lời: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Ca sĩ Mạnh Hùng
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)