Đà Nẵng và Tôi

Nhạc & lời: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Mạnh Hùng


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)