Đà Nẵng - Yêu lắm Thành Phố Tôi 


Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thơ

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)