Dẫu Chỉ Là Tình Thơ

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: NS Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Lệ Tuyền 


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)