Đêm Mơ Thánh Nữ


Thơ: Hư Vô
Nhạc: Trần Chương Lương
Hòa Âm: Tuyền Linh
Ca sĩ: Nguyên Trường
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)