Đỉnh Dốc Sương Mù


Thơ: 
Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ 
Ca sĩ: Mạnh Hùng



 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)