Đỉnh Dốc Sương Mù

Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thơ (Tuyền Linh)
Trình bày: Giáng Hương


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)