Dòng Sông Ký Ức

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Thu Trang
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)