Em, Anh và Tình Yêu

Thơ: Song Vinh
 Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
 Ca sĩ: Quang Thọ


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)