Em Về

Thơ: Thuận Hào
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Hải Yến


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)