Giọt Lệ Tình Xa

 Thơ: Tuyền Linh
 Nhạc: Nguyễn Văn Thơ


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)