Hoa Bướm Sân Trường

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Khúc Giang
Ca Sĩ: Lệ Tuyền
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)