Hương Cà Phê

Thơ: Trầm Hương - Nguyên Thương
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Nguyên Trường
Hòa âm: Phan Thanh Hùng
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)