Khi Sóng Xa bờ

Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Quỳnh Anh
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)