Lặng Lẽ Tình Đi

Thơ & Thực hiện: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ 
Tiếng hát: Kiều Lệ


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)