Lệ Đàn


Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Phong Lan - Kim Khánh


 
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)