Mái Trường Ngày Xưa

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Thuận Hào

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)