Mong Manh Tình Buồn

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
(Tuyền Linh)


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)