Một Đời Yêu Thương


Thơ: Trầm Hương Ptt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sỹ: Lệ Tuyền
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)