Một Lần Là Đã Thấy Trăm Năm

Thơ: Tuyền Linh
            Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Ca Sĩ: Quỳnh Lan

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)