Mưa Chiều Tháng Sáu

Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Quỳnh Lan


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)