Mưa Chiều Tháng Sáu


Thơ: Mai Hoài Thu

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ (Tuyền Linh)

Ca sĩ: Quỳnh Lan  
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)