Nằm Võng

Thơ: Song Vinh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Kiều Lệ


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)