Ngô Xá Quê Mình

Thơ: Nguyễn Chơn Viễn
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thể hiện: Lệ Tuyền


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)