Ngồi Níu Tuổi Trời

Nhạc và Lời: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Quỳnh Lan 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)