Người Về Bỗng Nhớ

Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Thanh Hoa


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)