Nhớ Bé

Thơ: Trần Tịnh Như
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Khánh Dũng
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)