Nỗi Lòng Chinh Phụ (5)

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
         Nguyễn Văn Thơ

Ca Sĩ: Lệ Tuyền - Nguyên Trường
& Tốp ca nam nữ

 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)