Nụ Cười Tháng Giêng 

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)