Ơn Em Một Đóa Sen Nồng 

 

 Thơ: Tuyền Linh
            Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Ca Sĩ: Thụy Long


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)