Qua Vùng Kỷ Niệm

Thơ: Trần Tịnh Như
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Thái Hòa

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)